Reklamation

När du handlar på vår hemsida har du 3 års reklamationsrätt. För att en reklamation ska godkännas behöver den vara berättigad och felet får inte ha uppstått till följd av felaktig användning eller annan skadlig behandling. Varan skall reklameras inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamerar du varan inom två månader efter att felet upptäckts är reklamationen alltid gjord inom skälig tid, men även reklamationer som gjorts därefter kan, beroende på omständigheterna, anses ha gjorts i rätt tid.

Vill du reklamera en vara, ber vi dig att kontakta vår kundtjänst:


kundtjanst@thepepdog.com

Vi behöver följande information från dig:
A: Ordernummer.
B: Tydlig beskrivning av defekten och hur den uppstod.
C: Vilket datum du upptäckte defekten.
D: Om relevant - tydliga bilder av defekten samt helbilder på produkten framifrån och bakifrån.

Vid godkänd reklamation skickar du tillbaka varan till oss. Naturligtvis står vi för returkostnaden. Om du inte önskar en ersättningsvara, betalar vi tillbaka ditt köp. Återbetalningen sker normalt inom ett par arbetsdagar men kan dröja upp till 14 dagar.

Returadress:
Petsumer Products Sweden AB, c/o Exacta Logistics AB
Att: REKLAMATION
Lundåsvägen 10-12
763 30 Hallstavik.

Eventuell tvist skall lösas av:
Allmänna Reklamationsnämnden: https://www.arn.se/ 

Box 174

101 23 Stockholm
 
Alternativt:
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr