Urinfläcks- & doftborttagare citrus 750 ml

89 kr
Art.nr: 144

Beskrivning:

The Pep Dogs - Spray Fresh Again är ett urinfläcks- och doftborttagningsmedel med citrusdoft. Det rengör skonsamt och effektivt textilier såsom mattor, täcken och kläder från hundurin. Spray Fresh Again kan även användas som desinficering av t ex hundburar och ligg- och revirmarkeringsplatser. Det här är även en mycket prisvärd produkt för dig, som väntar på eller precis har fått hem en härlig valp! 

Produktfakta:

INNNEHÅLLER: Verksamma beståndsdelar: Etanol ca 7,2 g/l. samt Ammoniumkvartära föreningar, benzyl-C12-16- alkyldimetyl, klorider ca: 2, 45g/l. Desinfektionsmedel PT 2 Flytande koncentrat. Märkning enligt förordning (EG) nr 648/2004: <5% Katjoniska tensider/desinfektionsmedel, parfym.

VIKTIG INFORMATION: Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddshandskar rekommenderas. Vid ögonkontakt eller om hudbesvär uppstår, skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Håll ögonlocken öppna. Om besvär uppstår kontakta läkare eller ring giftinformationscentralen 112 och begär giftinformation. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Hållbarhet: Öppnad förpackning 24 månader
Volym: 750 ml
Tillverkad i Sverige